Courses

courses at the Cyber-Physical Systems Group

Course Nr Type Title and Lector Semester Hours Division
180765 SE
Scientific Working
Wissenschaftliches Arbeiten
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Johann BLIEBERGER, O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas EITER, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Mag.rer.nat. Dr.techn. Rudolf FREUND, Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Radu GROSU, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Eduard GRÖLLER, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfgang KASTNER, Univ.Prof. Dipl.-Inf. Dr.rer.nat. Jens KNOOP, O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Walter KROPATSCH, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Robert SABLATNIG, Dipl.-Ing. Dr.techn. Ulrich SCHMID, Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Stefan SZEIDER, Associate Prof. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Dr.techn. Michael WIMMER, Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan WOLTRAN, Associate Prof. Dr. Ezio BARTOCCI, Dipl.-Ing. Dr. Peter PUSCHNER, Prof. Dr.-Ing Muhammad SHAFIQUE, Ao.Univ.Prof. Dr. Andreas STEININGER, Univ.Ass. Dr.techn. MSc Nicole ARTNER, Univ.Ass. Muhammad Abdullah HANIF, Univ.Ass. Dipl.-Ing. BSc Florian Ferdinand HUEMER, Univ.Ass. Dipl.-Inform. Florian KRIEBEL, Univ.Ass. Dipl.-Ing. BSc Michael PLATZER, Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.techn. Kyrill WINKLER, Univ.Ass. PhD Hsiang-Yun WU, Ass.Prof. Dipl.-Ing. Mag.rer.soc.oec. Dr.techn. Monika DI ANGELO, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Mag.rer.soc.oec. Dr.techn. Stefan BIFFL, Univ.Prof.i.R. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian BREITENEDER, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Inf. Dr.-Ing. Jürgen DORN, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Uwe EGLY, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin ERTL, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Mag.rer.nat. Dr.techn. Margrit GELAUTZ, Ao.Univ.Prof. Mag.rer.soc.oec. Dr.rer.soc.oec. Christian HUEMER, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas KRALL, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Eva KÜHN, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Franz PUNTIGAM, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Günther RAIDL, Ao.Univ.Prof. Dr.phil. Gerald STEINHARDT, Ao.Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dr.techn. Hans TOMPITS, Privatdoz. Dr.techn. Hong-Linh TRUONG, ao.Prof. Dr. Josef WIDDER, Univ.Ass. Dipl.-Ing. BSc Christian HIRSCH, Projektass. Ing. Dr.techn. Peter MINDEK, Dipl.-Ing. Dr.techn. BSc Martin PERNER, Senior Lecturer Dipl.-Ing. Dr.techn. Markus BADER, Senior Lecturer Dipl.-Ing. Dr.techn. Sebastian ZAMBANINI, Privatdoz. Mag.rer.soc.oec. Dipl.-Ing. Dr.techn. Edgar WEIPPL, Associate Prof. Dipl.-Inform. Dr.rer.nat. Martin NÖLLENBURG, O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Mag. Dr.techn. Gertrude KAPPEL, Univ.Prof. Mag.rer.soc.oec. Dr.rer.soc.oec. Silvia MIKSCH, Associate Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hilda TELLIOGLU, Univ.Ass. Dipl.-Ing. Bakk.techn. Robert NAJVIRT, Univ.Ass. Elahe GHALEBI, Dr.techn. BSc MSc Fabian KLUTE, Univ.Ass. Dipl.-Ing. BSc Denise RATASICH
2017W 2.0 ECS, AS, CPS

View list of courses in TISS: german english